Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1887 / 95 trang
12/CT-UBND22/08/2006Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
13 /2006/CT-UBND 28/09/2006Về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Trung Tâm Quản lý và phát triển nhà ở quản lý
14/CT-UBND17/10/2006Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục
01/CT-UBND05/01/2006Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Bính Tuất 2006
04/2007/QĐ-UBND13/02/2007Về việc thu hồi Quyết định số 1538/2001/QĐ-UBT ngày 12/6/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
01/CT-UBND09/01/2007Về việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán năm Đinh Hợi 2007
04/CT-UBND15/02/2007Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII
06/CT-UBND21/03/2007Về việc thực hiện cuộc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007
07/2007/QĐ-UBND28/03/2007Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
01/2007/QĐ.UBND10/01/2007Ban hành Quy định quản lý phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
03/2007/QĐ-UBND08/02/2007Về việc thu hồi Quyết định số 2972/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
515/2006/QĐ-UBND27/03/2006V/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
356/QĐ-UBND13/02/2007Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông.
10/2001/QĐ.UB04/01/2004Về việc: Thành lập Trung tâm tin học tỉnh Vĩnh long
4/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long
448/QĐ-UBND15/03/2006Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Tổng hợp Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15/2003/QĐ-VP18/06/2003Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Tin học tỉnh Vĩnh Long
16/2003/CT-UB 03/09/2003Về việc đẩy mạnh tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2003 -2005 tỉnh Vĩnh Long
3088/2005/QĐ-UBND30/12/2005Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long
2924/2003/QĐ-UB03/09/2003Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng mạng tin học diện rộng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số: 3034/2000/QĐ.UBT ngày 13/11/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Long