Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1425 / 72 trang
16/CT-UBND27/11/2015Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2/2015
5412/QĐ-UBND26/11/2015Quyết định 5412/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 Về việc giao cấp đất cho hộ ông Cao Văn Huệ cư ngụ 162/12, ấp Phước Yên B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ
202727/10/2015Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2015
217523/11/2015Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016
216319/11/2015Tăng cường công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2015 trên địa bàn huyện
26 /2015/QĐ-UBND20/11/2015Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25 /2015/QĐ-UBND20/11/2015Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24/2015/QĐ-UBND18/11/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long
162/BC-UBND10/11/2015CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2015
149/BC-UBND21/10/2015TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH – QUỐC PHÒNG QUÍ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÍ IV NĂM 2015
137/BC-UBND12/11/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11.2015
107/BC-UBND06/08/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 07 KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015
84/BC-UBND12/06/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 05 NĂM 2015
63/BC-UBND14/05/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 04 NĂM 2015
33/BC-UBND09/03/2015CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2015
21/BC-UBND09/02/2015Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2015
23 /2015/QĐ-UBND11/11/2015Về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
208605/11/2015Chỉ đạo thực hiện quyết định số 2239/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
208705/11/2015Chỉ đạo thực hiện Quyết định 2280/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long
4909/QĐ-UBND14/10/2015Quyết định 4909 Về việc thu hồi đất của hộ Nguyễn Văn Lúa, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú để thực hiện công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Phú