Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1377 / 69 trang
4444/QĐ-UBND26/08/2015Quyết định 4444 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống thủy lợi nội đồng Cái Tháp – Bà Phủ thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; hạng mục: Cống hở Sân Tre
4796/QĐ-UBND06/10/2015Quyết định 4796 về việc giao cấp đất cho hộ bà Nguyễn Thị Bé Sáu cư ngụ 18/1, ấp Phước Lộc, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
19 /2015/QĐ-UBND06/10/2015Quy định quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 -2020
14 /CT-UBND01/10/2015Về việc đẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
1126/BC-UBND23/06/2015Báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015
11/KH-UBND07/01/2015Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015
2711/BC-UBND16/02/2015Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
18 /2015/QĐ-UBND14/09/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
17/2015/QĐ-UBND14/09/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
2652/QĐ-UBND07/09/2015kế hoạch tổ chức tết trung thu năm 2015
13 /CT-UBND27/08/2015Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
2564/QĐ-UBND21/08/2015Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Bình
2563/QĐ-UBND21/08/2015Thành lập ban tiếp công dân huyện Tam Bình
87/BC-UBND23/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8.2015
80/BC-UBND10/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
61/BC-UBND04/06/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2015
45/BC-UBND08/05/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 4.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2015
29/BC-UBND02/04/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh quí I năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015
17/BC-UBND02/03/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 02.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3.2015
09/BC-UBND06/02/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 01.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2.2015