Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1769 / 89 trang
102/BC-UBND14/07/2016Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017
16/KH-UBND08/06/2016Thực hiện NQ số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
17/KH-UBND09/06/2016Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 -28/6/2016)
18/KH-UBND09/06/2016Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Vũng Liêm giai đoạn 2016 - 2020
82/BC-UBND21/07/2016Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5/2016
21/2016/QĐ-UBND30/06/2016Ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27/2016/QĐ-UBND12/07/2016QUYẾT ĐỊNH Quy định cơ quan kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, thực phẩm nông lâm thủy sản và phân công, phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
26/2016/QĐ-UBND12/07/2016QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
25/2016/QĐ-UBND12/07/2016QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
24/2016/QĐ-UBND12/07/2016Về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
13/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
82/BC-UBND06/07/2016Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
23/2016/QĐ-UBND06/07/2016Ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
22/2016/QĐ-UBND04/07/2016Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1146/UBND-TH27/06/2016Chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật để được ghi kế hoạch vốn năm 2017
1135/UBND-TH27/06/2016Phát động cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới"
1132/UBND-VX 24/06/2016Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016