Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1339 / 67 trang
19/KH-UBND27/11/2014Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Trà Ôn năm 2015
08/KH-UBND15/04/2014Về việc triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước huyện Trà Ôn giai đoạn 2014 - 2015
11/2015/QĐ-UBND20/05/2015Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
62/BC-UBND15/05/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2015
42/BC-UBND03/04/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2015
28/BC-UBND10/03/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2015
10/BC-UBND29/01/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2015
165/BC-UBND05/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
163/BC-UBND08/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 11/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2014
149/BC-UBND05/11/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2014
131/BC-UBND08/10/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
117/BC-UBND05/09/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 09/2014
105/BC-UBND04/08/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 07/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08/2014
84/BC-UBND30/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
73/BC-UBND10/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 05/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
51/BC-UBND05/05/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2014
09 /CT-UBND12/05/2015Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long
55610/04/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10 /2015/QĐ-UBND11/04/2015Ban hành Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08 /CT-UBND30/03/2015Về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long