Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1356 / 68 trang
145/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020
142/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, tung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2015-2016
140/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11 /CT-UBND08/07/2015Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
138/2015/NQ-HĐND16/06/2015Ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
137/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết V/v trích 5% nguồn thu xổ số kiến thiết để chi đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh
136/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
135/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
134/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13 /2015/QĐ-UBND06/07/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
12 /2015/QĐ-UBND03/07/2015Về việc bổ sung Điều 1, Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
08/CT-UBND 04/05/2015Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện
15/TB-UBND21/01/2015Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2015.
10 /CT-UBND04/06/2015Về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
748 /QĐ-UBND06/05/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
04/CT-UBND04/03/2015Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện
1378/UBND-VTLT04/12/2014Về việc triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số không gửi văn bản giấy
19/KH-UBND27/11/2014Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Trà Ôn năm 2015
08/KH-UBND15/04/2014Về việc triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước huyện Trà Ôn giai đoạn 2014 - 2015
11/2015/QĐ-UBND20/05/2015Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long