Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1345 / 68 trang
08/CT-UBND 04/05/2015Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện
15/TB-UBND21/01/2015Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2015.
10 /CT-UBND04/06/2015Về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
748 /QĐ-UBND06/05/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
04/CT-UBND04/03/2015Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện
1378/UBND-VTLT04/12/2014Về việc triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số không gửi văn bản giấy
19/KH-UBND27/11/2014Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Trà Ôn năm 2015
08/KH-UBND15/04/2014Về việc triển khai chứng thư số trong cơ quan nhà nước huyện Trà Ôn giai đoạn 2014 - 2015
11/2015/QĐ-UBND20/05/2015Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
62/BC-UBND15/05/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 04/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2015
42/BC-UBND03/04/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2015
28/BC-UBND10/03/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 02/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2015
10/BC-UBND29/01/2015Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 01/2015 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2015
165/BC-UBND05/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
163/BC-UBND08/12/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 11/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2014
149/BC-UBND05/11/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 10/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2014
131/BC-UBND08/10/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh quý III năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2014
117/BC-UBND05/09/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 08/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 09/2014
105/BC-UBND04/08/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh tháng 07/2014 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 08/2014
84/BC-UBND30/06/2014Báo cáo Tình hình Kinh Tế - Xã Hội, Quốc Phòng - An Ninh 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014