Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1368 / 69 trang
13 /CT-UBND27/08/2015Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
256421/08/2015Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Bình
256321/08/2015Thành lập ban tiếp công dân huyện Tam Bình
87/BC-UBND23/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8.2015
80/BC-UBND10/07/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
61/BC-UBND04/06/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.2015
45/BC-UBND08/05/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 4.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2015
29/BC-UBND02/04/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh quí I năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2015
17/BC-UBND02/03/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 02.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3.2015
09/BC-UBND06/02/2015Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 01.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2.2015
186/TB-UBND22/07/2015Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp xét khiếu tố ngày 10/7/2015
12/CT-UBND06/08/2015Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
14 /2015/QĐ-UBND04/08/2015Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16 /2015/QĐ-UBND10/08/2015Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
15 /2015/QĐ-UBND07/08/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
12/CT-UBND 30/07/2015Về việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
7607/07/2015Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện
4406/04/2015Báo cáo Quý I và triển khai chương trình Quý II/2015 của UBND huyện
145/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020
142/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, tung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2015-2016