Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1320 / 66 trang
08 /CT-UBND30/03/2015Về việc tăng cường hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
07/CT-UBND30/03/2015Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
05/2014/QĐ-UBND07/03/2014Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long năm 2014
05/CT-UBND15/04/2014Về việc thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015
07 /2015/QĐ-UBND09/03/2015Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
06 /2015/QĐ-UBND09/03/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
135/UBND-VX09/03/2015V/v tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015
05/CT-UBND10/03/2015Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện.
05 /2015/QĐ-UBND24/02/2015Về việc ban hành quy định việc lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Long
06 /CT-UBND27/02/2015Về việc Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
05 /CT-UBND25/02/2015Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
07/KH-UBND26/01/2015Kế hoạch thực hiện chiến dịch mùa khô năm 2015 của huyện Vũng Liêm
252 /QĐ-UBND04/02/2015Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của huyện Vũng Liêm
99/UBND-VX13/02/2015Về việc tổ c hức tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015
27/BC-UBND20/02/2015Báo cáo nhanh tình hình trong Tết Ất Mùi năm 2015
28/BC-UBND22/02/2015Sơ kết tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
339 /QĐ-UBND25/02/2015Ban hành Chương trình công tác cụ thể thực hiện những công việc trọng tâm năm 2015
2813/UBND-NC30/12/2014Chỉ đạo triển khia thực hiện chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2821/UBND-VX31/12/2014Chỉ đạo cung cấp danh sách Hội đồng hương Vĩnh Long có đóng góp xây dựng quê hương
2814/UBND-NC08/02/2015Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3907/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long