Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1654 / 83 trang
1341/QĐ-UBND27/04/2016Quyết định 1341/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cục bộ loại đất trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng NTM xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 và định hướng năm 2016
848/QĐ-UBND13/04/2016Ban hành kế hoạch cải cách hành chính của huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
847/QĐ-UBND13/04/2016Ban hành Tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính hàng năm đối với ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
13/2016/QĐ-UBND19/04/2016Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long)
07/2016/QĐ-UBND14/03/2016Quyết định về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch nông thôn
14/2016/QĐ-UBND21/04/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
638/UBND-VX19/04/2016Về việc chỉ đạo rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT
622/UBND-NC14/04/2016Chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện
616/UBND-CN13/04/2016Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
602/UBNND-KT12/04/2016Về việc nghiên cứu, áp dụng chế độ chính sách mới về lĩnh vực quản lý giá và công sản
559/UBND-TH06/04/2016Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới
1253/QĐ-UBND12/04/2016Quyết định Về việc giao cấp đất cho hộ ông Đỗ Văn Cái, cư ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
32/BC-UBND08/04/2016Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I.2016 và phương hướng nhiệm vụ quí II.2016
12/2016/QĐ-UBND05/04/2016Quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội trên địa bàn tỉnh
520/TB-UBND04/04/2016Thông báo lịch tiếp công dân, tổ chức của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
516/TB-UBND31/03/2016Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tại phiên họp lệ tháng 3/2016
678/QĐ-UBND28/03/2016Quyết định về việc phân công thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2016
11/2016/QĐ-UBND04/04/2016Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long
10/2016/QĐ-UBND01/04/2016Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
492/UBND-VX29/03/2016Thực hiện công văn số 949/UBND-VHXH ngày 28/3/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long