Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1 / 1 trang
86/NQ-HĐND17/12/2020Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021