Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 03/CT-UBND
Ngày ban hành 18/02/2016
Người ký Lê Văn Lập
Trích yếu Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: ▸ 03/CT-UBND