QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 20/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2023
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 20qd_signed.pdf