Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 985/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 985qd_signed.pdf