Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 07/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày có hiệu lực 10/03/2022
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 07.2022qd_signed.pdf