Điều động ông Nguyễn Quốc Duy, sinh ngày 02/4/1978, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 66/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Điều động ông Nguyễn Quốc Duy, sinh ngày 02/4/1978, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 66qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc Ủy quyền quyết định đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ và đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2022
  • V/v Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia tố tụng trong vụ án "Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai" giữa ông Lê Văn Đầy
  • V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2022-2027”
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp trong xây dựng nông thôn mới năm 2021
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021