Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Người ký Đặng Văn Lượng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 02.2021 QĐ PNV.pdf