Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3362/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2021
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định