Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 14
Ngày ban hành 20/09/2021
Người ký Nguyễn Thành Tâm
Trích yếu Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2020
Cơ quan ban hành HDND huyện Mang Thít
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ 14.rar