Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 11/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày có hiệu lực 01/11/2021
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 11 qppl_signed.pdf

ipv6 ready