đề nghị đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 802
Ngày ban hành 03/09/2020
Người ký Hồ Thanh Tuấn
Trích yếu đề nghị đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: