NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh chỉ tiêu xã hội Nghị quyết số 110/NQ-HĐND, ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 80/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2020
Người ký Huỳnh Thái Nho
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh chỉ tiêu xã hội Nghị quyết số 110/NQ-HĐND, ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
Cơ quan ban hành HĐND Thị xã Bình Minh
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 80/NQ-HĐND