QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 17/07/2019
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: