QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Lon
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành 03/06/2019
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Lon
Cơ quan ban hành HDND huyện Bình Tân
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm:

ipv6 ready