Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 80/BC-UBND
Ngày ban hành 10/07/2015
Người ký Tăng Tỷ
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 80/BC-UBND