Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 01.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2.2015
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 09/BC-UBND
Ngày ban hành 06/02/2015
Người ký Tăng Tỷ
Trích yếu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 01.2015 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2.2015
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 09/BC-UBND