Chỉ thị về việc cấm xe ba gác máy lưu hành trong nội thị và quốc lộ theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/CT-UBND
Ngày ban hành 25/03/2008
Ngày có hiệu lực 25/03/2008
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Chỉ thị về việc cấm xe ba gác máy lưu hành trong nội thị và quốc lộ theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Chỉ thị

Tập tin đính kèm: ▸ 02/CT-UBND

Văn Bản Khác
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.