Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 14/02/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 638/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2017
Người ký Trần Văn Dũng
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 14/02/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 638/QĐ-UBND