Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nƣớc huyện Tam Bình năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu QĐ 636/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Người ký Trần Văn Dũng
Trích yếu Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nƣớc huyện Tam Bình năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ QĐ 636/QĐ-UBND