Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
2296/QĐ-UBND29/08/2021Ban hành Quy chế hoạt động Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long
2283/QĐ-UBND27/08/2021Chuyển ngạch và xếp lương đối với ông Hồ Trọng Nhân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
2287/QĐ-UBND27/08/2021Thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Vĩnh Long
2284/QĐ-UBND27/08/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đoàn Thanh Tú, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2285/QĐ-UBND 27/08/2021Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Lê Thanh, Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2286/QĐ-UBND27/08/2021Nâng bậc lương trước hạn 12 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vỉnh Long.
2288/QĐ-UBND27/08/2021Về việc thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long
2289/QĐ-UBND 27/08/2021Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
848/TB-UBND01/09/2021Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý Dự án đầu tƣ xây dựng thuộc thành phố Vĩnh Long
22/SY-VPCTN04/12/2020Luật Cư trú
2271/QĐ-UBND26/08/2021Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
2270/QĐ-UBND26/08/2021Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 tại các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện Phương án 3 tại chỗ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2273/QĐ-UBND26/08/2021Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Ông Phạm Minh Khả
2272/QĐ-UBND26/08/2021Miễn nhiệm Thanh tra viên đối với ông Võ Hoàng Ngân, nguyên Thanh tra viên, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
2279/QĐ-UBND 26/08/2021Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng, nâng quy mô Trại nuôi gà thịt gia công Nguyễn Thị Mai Hiền”.
2253/QĐ-UBND 25/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
2254/QĐ-UBND25/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2255/QĐ-UBND25/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
2251/QĐ-UBND25/08/2021Về việc thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất và giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2252/QĐ-UBND25/08/2021Về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.