Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3542 / 178 trang
1758 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1759/QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1756 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1757 /QĐ-UBND06/07/2021Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
1752/QĐ-UBND06/07/2021Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo, nâng quy mô Nhà máy xay xát, sấy lúa Trọng Nghĩa”.
1750/QĐ-UBND06/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) dự án Trường Tiểu học Thanh Đức C, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1751 /QĐ-UBND06/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) dự án Đường liên ấp Trung Hậu - Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
1762 /QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bình Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1763 /QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bình Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1764 /QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Trà Ôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1765/QĐ-UBND06/07/2021V/v phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Trà Ôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
1766 /QĐ-UBND 06/07/2021V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Văn Tùng, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tư pháp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.
1753/QĐ-UBND06/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viễn thông; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
1770 /QĐ-UBND 06/07/2021Cho phép chuẩn bị đầu tư đối với các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin
1754/QĐ-UBND06/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
1769 /QĐ-UBND 06/07/2021Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 tỉnh Vĩnh Long
1778/QĐ-UBND06/07/2021Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên, thể thao truyền hình huyện Trà Ôn
1743/QĐ-UBND05/07/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, thành phố Vĩnh Long
1748/QĐ-UBND05/07/2021Về việc cho phép hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Trà Ôn thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội huyện Trà Ôn
1747/QĐ-UBND05/07/2021Về việc thành lập Ban soạn thảo Kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên tỉnh Vĩnh Long