Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
15/01/2020DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020Về việc công bố, công khai ngân sách năm 2020 của thị xã Bình Minh
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
07/HĐCD17/08/2021Thông báo công khai phương án thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Tân Hội, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long
2172/QĐ-UBND15/08/2021Về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2159/QĐ-UBND13/08/2021Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết Vĩnh Long
2160/QĐ-UBND13/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khuyến nông Xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái theo hướng gia tăng giá trị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021
2163/QĐ-UBND13/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khuyến nông Phát triển giống lúa gạo tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021
2162/QĐ-UBND 13/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao chất lượng giống khoai lang tím Nhật và xây dựng chuỗi cung ứng giống đạt chất lượng trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2023, thực hiện năm 2021
2161/QĐ-UBND13/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới hóa (máy sạ theo khóm) trong sản xuất lúa ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2023, thực hiện năm 2021
2164/QĐ-UBND13/08/2021Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Long tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
2147/QĐ-UBND12/08/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2148/QĐ-UBND12/08/2021Về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
2152/QĐ-UBND12/08/2021Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ
2130/QĐ-UBND11/08/2021Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
2141/QĐ-UBND11/08/2021Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng XHHT 2021-2030
2144/QĐ-UBND11/08/2021Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với 05 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2126/QĐ-UBND10/08/2021Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2116 /QĐ-UBND09/08/2021Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
2119 /QĐ-UBND09/08/2021Về việc tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH DE HEUS chi nhánh Vĩnh Long để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.