Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3888 / 195 trang
3315/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Thanh Thảo
3209/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Ngọc Hiển
4362/QĐ-UBND19/08/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Long
843/TB-UBND12/08/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long
1302a29/04/2021Quyết định công khai thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết công an tỉnh
2188/QĐ-UBND17/08/2021Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2194/QĐ-UBND17/08/2021Ban hành Kế hoạch diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn, có huy động nhiều lực lượng tham gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2193/QĐ-UBND17/08/2021Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2184/QĐ-UBND17/08/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động các doanh nghiệp trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2191/QĐ-UBND17/08/2021Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở TN&MT
2192/QĐ-UBND17/08/2021Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức Tô Hồng Huy, Giám đốc TTKT TNMT, Sở TN&MT
2173/QĐ-UBND16/08/2021Về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng công trình Đường Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
2176 /QĐ-UBND16/08/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2019 đến năm 2020
2177/QĐ-UBND16/08/2021Về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
2175 /QĐ-UBND16/08/2021Về việc điều chuyển xe ô tô chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động từ Sở Y tế về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế quản lý, sử dụng
2181/QĐ-UBND16/08/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 7.100 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2182/QĐ-UBND 16/08/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 18.118 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
15/01/2020DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020