Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3542 / 178 trang
1548/QĐ-UBND 17/06/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
1547/QĐ-UBND17/06/2021Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030
1553 /QĐ-UBND 17/06/2021Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021
1544 /QĐ-UBND16/06/2021V/v giải quyết cho ông Nguyễn Thành Nghiệp, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2021.
1520/QĐ-UBND 16/06/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc và vắc xin sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn năm 2021
1527/QĐ-UBND16/06/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần IV năm 2021
1540/QĐ-UBND16/06/2021Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Hồ Bích Thủy, Bệnh viện đa khoa tỉnh
1528/QĐ-UBND16/06/2021Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số năm 2021 thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Vĩnh Long
1545/QĐ-UBND16/06/2021V/v giải quyết cho ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2021.
1519/QĐ-UBND16/06/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
1525 /QĐ-UBND16/06/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
1524/QĐ-UBND16/06/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã Phú Quới - Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1542/QĐ-UBND16/06/2021Về việc thay đổi thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Vĩnh Long
1526 /QĐ-UBND 16/06/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc đánh giá người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long năm 2020
1541/QĐ-UBND16/06/2021Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Võ Thị Thu Hương, Bệnh viện đa khoa tỉnh.
1529/QĐ-UBND15/06/2021Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1- Trường Mầm non 8.
1509/QĐ-UBND15/06/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2019 đến năm 2020.
1463/QĐ-UBND15/06/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên (mỏ Bình Hoà Phước 3), đoạn bến phà Đình Khao thuộc xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (Công suất 150.000 m3/năm)”.
1511/QĐ-UBND15/06/2021Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia - MN Hoa Lan
1465/QĐ-UBND 15/06/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.