Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3542 / 178 trang
1745/QĐ-UBND 05/07/2021Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca 1, huyện Mang Thít
1746/QĐ-UBND05/07/2021Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường MN KCN Hòa Phú
1749/QĐ-UBND05/07/2021Về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1741 /QĐ- UBND03/07/2021Về việc kích hoạt khu cách ly tập trung và thành lập Ban Điều hành, các Tổ chuyên môn phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung Trường Cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 1 và cơ sở 2
1740/QĐ-UBND 03/07/2021Về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1742/QĐ-UBND03/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sinh phẩm chẩn đoán/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long
101/BC-UBND24/05/2021TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
127/BC-UBND18/06/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021
78/BC-UBND19/04/2021TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2021
1728/QĐ-UBND 02/07/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
1733/QĐ-UBND02/07/2021Về việc phê duyệt danh sách cơ quan, tổ chức lấy ý kiến để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Vĩnh Long”.
1737/QĐ-UBND 02/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sinh phẩm chẩn đoán/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long
1735/QĐ-UBND02/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sinh phẩm chẩn đoán/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít
1736/QĐ-UBND 02/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sinh phẩm chẩn đoán/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long
1738/QĐ-UBND02/07/2021Điều chỉnh Quyết định số 892/QĐ-UBND, ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1709 /QĐ-UBND01/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1711 /QĐ-UBND 01/07/2021Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát sông Cổ Chiên (Mỏ Vàm Vũng Liêm 3), thuộc xã Trung Thành Đông và xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đối với Công ty Phát triển Kỹ thuật Vĩnh Long.
1716 /QĐ-UBND01/07/2021Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
1724/QĐ-UBND01/07/2021Về việc ủy quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
1710 /QĐ-UBND01/07/2021Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát sông Cổ Chiên (Mỏ Vàm Vũng Liêm 1A), thuộc các xã Thanh Bình, Quới Thiện và Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đối với Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Vĩnh Long.