Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3542 / 178 trang
1923/QĐ-UBND20/07/2021Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1924 /QĐ-UBND 20/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 cấp độ 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long
687/UBND-VP19/07/2021V/v Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
1875 /QĐ-UBND19/07/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành tỉnh Vĩnh Long
1876/QĐ-UBND19/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
1882 /QĐ-UBND19/07/2021Cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực An ninh.
1887/QĐ-UBND19/07/2021Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1740/QĐ-UBND, ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1888 /QĐ-UBND19/07/2021(Nhờ đăng ký lại do chuyển lại file)Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
1873 /QĐ-UBND 18/07/2021Về việc ban hành chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
1874 /QĐ-UBND18/07/2021Về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1872 /QĐ-UBND17/07/2021Về việc ban hành chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
1871/QĐ-UBND16/07/2021Ban hành kế hoạch thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
3877/UBND-KTNV16/07/2021V/v tham mưu báo cáo đánh giá đối với dự án đã được hỗ trợ năm 2020, xác định nhu cầu hỗ trợ năm 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương.
1863/QĐ-UBND15/07/2021Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế bổ sung kế hoạch năm 2020 - 2021 của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
1865/QĐ-UBND15/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
1862/QĐ-UBND15/07/2021Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sinh phẩm chẩn đoán/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Bình Tân.
1867/QĐ-UBND 15/07/2021Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
1848/QĐ-UBND14/07/2021V/v ông Trần Văn Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
1850/QĐ-UBND14/07/2021Phê duyệt Kế hoạch phối hợp tổ chức xét nghiệm cho các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1859/QĐ-UBND 14/07/2021Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư Nghĩa trang nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long