Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6185 / 310 trang
5658/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5658/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phạm Văn Lát
5657/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5657/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phạm Văn Cơ
5618/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5618/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Lê Thị Mai Hương
5661/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5661/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Huỳnh Thị Kim
199/TB-UBND01/02/2016THÔNG BÁO Về việc viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, đặt tràng hoa tượng đài Lê Cẩn – Nguyễn Giao, bia Nam kỳ khởi nghĩa, di tích hồ Vũng Linh và dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
198/TB-UBND01/02/2016THÔNG BÁO Về việc dâng hương cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt cùng với Đoàn cán bộ của Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
5621/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5621/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Dương Ngọc Mỹ Nương
02/CT-UBND 21/01/2016CHỈ THỊ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI
01/CT-UBND18/01/2016CHỈ THỊ Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
5617/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5617/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Dương Ngọc Mỹ Nương
14/BC-UBND03/02/2016BÁO CÁO NHANH Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
5619/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5619/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Trần Thị Diễm Hằng
5620/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5620/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Trần Thị Diễm Hằng
5615/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5615/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Nguyễn Hoàng Vũ
13/BC-UBND03/02/2016BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2016
5616/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5616/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Dương Ngọc Mỹ Nương
5613/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5613/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Hồ Thúy Phượng
5614/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5614/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Hồ Thúy Phượng
5609/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5609/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phạm Thu Trang
5610/QĐ-UBND03/12/2015Quyết định 5610/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hộ Phạm Thu Trang