Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5806 / 291 trang
1418/QĐ-UBND13/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1397 /QĐ-UBND12/07/2022Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1391/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, tại Phường 2, thành phố Vĩnh Long.
1396/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phường 9, thành phố Vĩnh Long.
1403/QĐ-UBND12/07/2022Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1398/QĐ-UBND12/07/2022Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức - Nguyễn Minh Thiện
1402/QĐ-UBND 12/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ngưng thực hiện dự án tại Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1401/QĐ-UBND12/07/2022QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổ chức hệ thống tiêu thụ nông - thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.
1399/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt miễn, giảm, tạm hoãn cho đối tượng là các tổ chức kinh tế và giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 2/2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
DANH SÁCH12/07/2022Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức phường năm 2022 (tính đến 17 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2022)
1366/QĐ-UBND11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
1364/QĐ-UBND11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
1365/QĐ-UBND11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
3802/UBND-KTNV11/07/2022V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP.
1368/QĐ-UBND11/07/2022Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1370/QĐ-UBND 11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
1369/QĐ-UBND11/07/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
05/07/2022QD cong bo cong khai du toan ngan sach 6 thang dau nam 2022 cua TXBM
05/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
1347/QĐ-UBND08/07/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long