Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6185 / 310 trang
3928/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 76,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Gồng, tách thửa số 247, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3927/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 44,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Thị Thì, tách thửa số 248, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3926/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 55,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Văn Há và Trương Thị Cẩm Nhanh, tách thửa số 249, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3925/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 77,9m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Trần Văn Phùng và Huỳnh Thị Thơ, tách thửa số 250, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3924/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 118,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Công Tài và Đoàn Thị Tiếp, tách thửa số 288, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3923/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 54,9m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Thị Lập,tách thửa số 304 ( tách 451), thuộc tờ bản đồ số 8 (5). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3922/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 110,0m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lâm Thị Mười Một và Lâm Hữu Phúc, tách thửa số 303, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3921/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 74,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Nghiệm và Lê Thị Tầm, tách thửa số 334, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3920/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 207,3m 2đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lâm Văn Viên, tách thửa số 302, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3919/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 25,1m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn út, thửa số 289 (336B), thuộc tờ bản đồ số 8(4). Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3918/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 30,2m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Thị Khối, tách thửa số 290, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3917/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 266,6m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Bé Tư và Nguyễn Thị Suôn, tách thửa số 215, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3916/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 62,5m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Văn Bé Tư và Nguyễn Thị Suôn, tách thửa số 216, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3915/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 145,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Vân và Châu Thị Sáu, tách thửa số 204, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
2621/QĐ-UBND13/12/2022Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2625/QĐ-UBND13/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có nhiều đóng góp trong các chương trình đồng hành cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long
434/BC-UBND 13/12/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022.
2619/QĐ-UBND12/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đẩy mạnh các hoạt động văn hóa gia đình, thể thao và du lịch giai đoạn 2018-2022.
2618/QĐ-UBND 12/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2022
05/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vĩnh Long