Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6188 / 310 trang
02/BC-UBND05/01/2023V/v Báo cáo Chỉ đạo Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/ 2022
132/QĐ-UBND06/01/2023Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
03/TB-HĐTDVC06/01/2023Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 và thời gian, địa điểm, kiểm tra, sát hạch kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đạo tạo huyện Vũng Liêm năm 2023
0/BĐ06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
0/BĐ06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
0-TB06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
0/BĐ06/01/2023Tuyên truyền xây dựng NTM xã Lục Sĩ Thành
2761/QĐ-UBND27/12/2022Về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
6194/QĐ-UBND30/12/2022Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
02/TB-HĐTD30/12/2022Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyền viên chức năm 2022
3556/QĐ-UBND15/07/2022Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Tam Bình
858/TB-HĐCH29/12/2022Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
180 /BC-UBND07/12/2022Tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ Tài chính - ngân sách năm 2023
2689/QĐ-UBND 22/12/2022Về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long
2690/QĐ-UBND22/12/2022Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
724/TB-UBND13/12/2022Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
2677/QĐ-UBND20/12/2022Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long.
2673/QĐ-UBND20/12/2022Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023
08/TB-HD20/12/2022Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 - 2023
5450/QĐ-UBND19/12/2022Về việc điều chỉnh giá đất tại Điều 1 Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Vũng Liêm