Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6248 / 313 trang
07/KH-UBND24/02/2023Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2023
423 /QĐ-UBND03/03/2023Về việc bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023
424/QĐ-UBND03/03/2023QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổ chức hệ thống tiêu thụ nông - thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
425/QĐ-UBND03/03/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
412/QĐ-UBND02/03/2023Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023
1415/02/2023Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
409/QĐ-UBND28/02/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, trợ giúp cho các đối tượng về các lĩnh vực đời sống vật chất, tinh thần” năm 2022
395/QĐ-UBND 27/02/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
383/QĐ-UBND24/02/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác khuyến công địa phương năm 2023
387/QĐ-UBND24/02/2023Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
371/QĐ-UBND23/02/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
381/QĐ-UBND23/02/2023Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030.
382/QĐ-UBND 23/02/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
353/QĐ-UBND22/02/2023Về việc công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
352/QĐ-UBND22/02/2023Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
321/QĐ-UBND21/02/2023Vận động viên Taekwondo tham dự Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 16 năm 2023 tại Philippines
322/QĐ-UBND21/02/2023Vận động viên tham dự Giải Vô địch Vovinam Đông Nam Á lần thứ 6 (Tiền SEA Games 32) năm 2023 tại Campuchia
330/QĐ-UBND21/02/2023Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022
329/QĐ-UBND21/02/2023Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế năm 2022
336/QĐ-UBND21/02/2023Về việc cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo sau đại học