Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6188 / 310 trang
540/TB-UBND01/03/2016Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét việc giải phóng mặt bằng để xây dựng đường xuống bến phà Bang Tra, ấp Thái An, xã Thanh Bình.
08/KH-BCĐ14/03/2016Phát động phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2016
05/CT-UBND09/03/2016Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016
04/CT-UBND09/03/2016Về việc phát động thi đua thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/CT-UBND18/02/2016Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
06/CT-UBND14/03/2016Về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện
188/UBND-KTTH11/03/2016V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2016.
25/BC-UBND14/03/2016Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2016
1400/QĐ-UBND06/05/2016Quyết định V/v giao cấp đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sĩ, cư ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
930/QĐ-UBND04/05/2016Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tam Bình năm 2016
737/UBND-NC04/05/2016Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện
889/QĐ-UBND25/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
882/QĐ-UBND21/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn huyện Tam Bình
881/QĐ-UBND21/04/2016Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Tam Bình năm 2016
875/QĐ-UBND20/04/2016Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến, pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
1391/QĐ-UBND04/05/2016Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ ông Võ Văn Nhảnh, cư ngụ ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ để thực hiện công trình hệ thống cấp nước Hòa Ninh 2 hộ ông Võ Văn Nhảnh
1386/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Cống hở Mười Biền hộ ông Thái Văn Cưng
1385/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Cống hở Mười Biền hộ ông Nguyễn Văn Bé
1384/QĐ-UBND29/04/2016Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Cống hở Mười Biền hộ ông Phạm Công Oai
1341/QĐ-UBND27/04/2016Quyết định 1341/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cục bộ loại đất trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng NTM xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 và định hướng năm 2016