Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6188 / 310 trang
2663/QĐ-UBND19/12/2022Về việc bàn giao các mô hình thí điểm thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021 từ Sở Công Thương cho các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng
5457/QĐ-UBND19/12/2022Về việc giao quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Việt Chính, sinh năm 1976 Cư ngụ ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
2667/QĐ-UBND19/12/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
BC-UBND19/12/2022Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
3983/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 38,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Trung Khải, tách thửa số 209 (tách 756), thuộc tờ bản đồ số 4 (3). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3982/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 102,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phạm Văn Liêm và Hà Thu Thủy, tách thửa số 208, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3981/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 349, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3980/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Thị Thúy, tách thửa số 348, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3979/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 13,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 356, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3978/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 266, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3977/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 14,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Ngô Thị Trúc Giang, tách thửa số 265, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3976/QĐ-UBND19/12/2022Thu hồi 15,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Trung Quốc và Văn Thị Kim Thúy, tách thửa số 264, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3975/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 45,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Hiền, tách thửa số 263, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3974/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 8,0m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 250 (tách 227), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3973/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 70,8m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 249 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3972/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 66,9m 2đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 247 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
2641/QĐ-UBND15/12/2022Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và người làm việc trong các tổ chức Hội được giao biên chế lên chuyên viên chính năm 2022.
2642/QĐ-UBND15/12/2022Thành lập Ban giám sát Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và người làm việc trong các tổ chức Hội được giao biên chế lên chuyên viên chính năm 2022
2633/QĐ-UBND14/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022
6635 /QĐ-UBND16/12/2022Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình Hội đồng nhân dân cấp huyện