Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4018 / 201 trang
2765/QĐ-UBND14/10/2021Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất, tọa lạc tại khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
2770/QĐ-UBND14/10/2021Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
2767/QĐ-UBND14/10/2021Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2775/QĐ-UBND14/10/2021Về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025.
2759/QĐ-UBND13/10/2021Về việc giải quyết cho ông Tạ Minh Đức được nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ theo chính sách tinh giản biên chế
2751/QĐ-UBND13/10/2021Về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2760/QĐ-UBND13/10/2021Bãi bỏ Quyết định 443/QĐ.UB ngày 20/02/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Quy chế Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa
2755/QĐ-UBND 13/10/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
2758/QĐ-UBND 13/10/2021Về việc hỗ trợ 961 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2757/QĐ-UBND13/10/2021Về việc điều chỉnh số lượng đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho 4.509 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2741/QĐ-UBND 12/10/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Đầu tư cải tạo Trại nuôi heo thịt và gà thịt gia công Thạch Võ”.
2734/QĐ-UBND12/10/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
2733/QĐ-UBND 12/10/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
2735/QĐ-UBND12/10/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
2736/QĐ-UBND 12/10/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
2731/QĐ-UBND12/10/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện phát triển thương mại điện tử năm 2021.
2743/QĐ-UBND 12/10/2021Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư mở rộng và nâng công suất Cơ sở xay xát, sấy lúa Song Hồ”.
2746/QĐ-UBND 12/10/2021Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu (TTr674)
2745/QĐ-UBND 12/10/2021Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu (TTr 676)
2747/QĐ-UBND12/10/2021Về việc hỗ trợ 71 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19