Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4018 / 201 trang
2436/QĐ-UBND15/09/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
2437/QĐ-UBND15/09/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
2435/QĐ-UBND15/09/2021Về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm học 2020-2021
2434/QĐ-UBND15/09/2021Về việc hỗ trợ 317 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Trà Ôn và huyện Vũng Liêm phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2438/QĐ-UBND15/09/2021Về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2439/QĐ-UBND15/09/2021Về việc hỗ trợ 12 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
14/CT-UBND14/09/2021CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
2427/QĐ-UBND14/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 04 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
2422/QĐ-UBND 13/09/2021Về việc hỗ trợ 138 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2423/QĐ-UBND13/09/2021Về việc hỗ trợ 288 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Bình Tân phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
202/BC-UBND08/09/2021Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2021
2420/QĐ-UBND12/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 5.748 đối tượng trẻ em, F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19
2414/QĐ-UBND11/09/2021Về việc hỗ trợ 1.021 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Long Hồ phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2415/QĐ-UBND 11/09/2021Về việc hỗ trợ 177 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2402/QĐ-UBND10/09/2021Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2404/QĐ-UBND 10/09/2021Phê duyệt Kế hoạch loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2023
2405 /QĐ-UBND10/09/2021Về việc hỗ trợ 109 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2406/QĐ-UBND 10/09/2021Về việc hỗ trợ 751 hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã Bình Minh phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2407/QĐ-UBND10/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược; An toàn Thực phẩm và dinh dưỡng; Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
2408/QĐ-UBND10/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long