Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4018 / 201 trang
2470/QĐ-UBND18/09/2021Về việc hỗ trợ 93 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2456/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản và Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2465/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Bình Tân
2466/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Mang Thít
2467/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Tam Bình
2468/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Trà Ôn
2469/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
2463/QĐ-UBND 17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị phòng học bộ môn Lý - Hóa - Sinh cho các Trường Trung học cơ sở, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông,Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2460/QĐ-UBND17/09/2021Về việc hỗ trợ 28 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2461/QĐ-UBND17/09/2021Về việc hỗ trợ 138 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2443/QĐ-UBND16/09/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
2446/QĐ-UBND 16/09/2021Về việc thành lập Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025.
2445/QĐ-UBND16/09/2021Về việc hủy kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đợt 1/2020 đối với nhân viên Văn phòng UBND tỉnh
2444/QĐ-UBND16/09/2021Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
2452/QĐ-UBND 16/09/2021Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình Kè chống sạt lở bờ sông Rạch Vồn, (Đoạn từ cầu Huyện Đội đến Rạch Chùa) thuộc phường Cái Vồn và phường Thành Phước, thị xã Bình Minh
2453/QĐ-UBND16/09/2021Về việc hỗ trợ 338 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2454/QĐ-UBND16/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 2)
2431/QĐ-UBND15/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021
2429/QĐ-UBND15/09/2021Ban hành Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh
2433/QĐ-UBND15/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long