Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5806 / 291 trang
80 /TB-UBND20/09/2022Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện năm 2022
1990/QĐ-UBND28/09/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
1988/QĐ-UBND27/09/2022Về việc phê duyệt danh sách đầu vào học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Đại học chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2026 và trình độ Cao đẳng chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2025
1985/QĐ-UBND27/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích tài trợ máy thở chức năng cao cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
1986/QĐ-UBND 27/09/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
1989/QĐ-UBND27/09/2022Ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Quân – Dân và Ngày hội Văn hóa – Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2023
1983/QĐ-UBND26/09/2022Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2022-2030 tại tỉnh Vĩnh Long
4368/QĐ-UBND23/09/2022Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức Phường
16/09/2022Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
16/09/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
04/NQ-HĐND21/07/2022Về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
03/NQ-HĐND21/07/2022Về việc sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2021
77/TB14/09/2022Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
1882/QĐ-UBND13/09/2022Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
1877/QĐ-UBND 12/09/2022Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
281/BC-UBND 31/08/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022.
1124/TB-TNMT07/09/2022Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
1852/QĐ-UBND09/09/2022Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1859/QĐ-UBND09/09/2022 Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long
1858/QĐ-UBND09/09/2022Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Đờn, hát dân ca Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long năm 2022