Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6011 / 301 trang
2236/QĐ-UBND01/11/2022Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2237/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2235/QĐ-UBND01/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hàng hải và lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
2242/QĐ-UBND01/11/2022Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
3777/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 2,6m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Phan Thị Kim Thanh, tách thửa số 142, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3776/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 54,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Trò, tách thửa số 141, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3774/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 28,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Thị Liêm, tách thửa số 140, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3773/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 75,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Bùi Trung Tính, tách thửa số 143, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3771/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 0,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Hạnh, tách thửa số 62, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3770/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 37,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Văn Hà và Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tách thửa số 132, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3769/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 36,9m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 67, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3768/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 101,8m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trương Thị Liêm và Nguyễn Văn Nghĩa, tách thửa số 68, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3765/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 32,3m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thị Kim Xuyến, tách thửa số 435, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3764/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 105,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Kim Khương, tách thửa số 436-2, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3763/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 36,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Kim Khương, tách thửa số 436-1, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3762/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 5,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Út và Châu Thị Xinh, tách thửa số 5 (tách 41B), thuộc tờ bản đồ số 19(7). Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3761/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Văn Hơn và Nguyễn Thị Di, tách thửa số 4, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3761/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 168,1m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Văn Hơn và Nguyễn Thị Di, tách thửa số 4, thuộc tờ bản đồ số 19. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3760/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 107,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thanh Thủy, tách thửa số316, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3759/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 124,5m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Văn Dương và Trần Thị Thuý Nga, tách thửa số 257, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.