Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5713 / 286 trang
1324/QĐ-UBND05/07/2022Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1325/QĐ-UBND05/07/2022Về việc hỗ trợ 15 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1317/QĐ-UBND 04/07/2022Phê duyệt quy trình thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1323/QĐ-UBND04/07/2022Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Huỳnh Văn Dũ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
1321/QĐ-UBND04/07/2022Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa - thể thao truyền hình huyện Bình Tân
1320/QĐ-UBND04/07/2022Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên truyền hình huyện Bình Tân.
1322/QĐ-UBND04/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh tên ấp tại vị trí quy hoạch Cụm công nghiệp Thuận An, thị xã Bình Minh.
21/2022/QĐ-UBND04/07/2022Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1312/QĐ-UBND01/07/2022V/v Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long.
1316/QĐ-UBND01/07/2022Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công Quý 2 năm 2022.
13/CT-UBND 01/07/2022Chỉ Thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.
1315/QĐ-UBND01/07/2022Về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm được làm từ tự nhiên khác như cói, mây, gỗ, lục bình, lá buông”.
1313/QĐ-UBND 01/07/2022Về việc điều chỉnh Quyết định số 1220/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh.
1314/QĐ-UBND01/07/2022Thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Bình Tân”.
1308/QĐ-UBND30/06/2022Về việc chuyển đổi tên người thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước căn hộ số 111/8 chung cư lô 5 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, thành phố Vĩnh Long
55/TB-UBND30/06/2022 Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo năm học 2022-2023
203/BC-UBND29/06/2022Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1290/QĐ-UBND29/06/2022Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long
12/CT-UBND29/06/2022Chỉ thị tăng cường phối hợp tổ chức Kỳ thi TN THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp 2022
1272/QĐ-UBND28/06/2022Về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long