Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5713 / 286 trang
1587/QĐ-UBND05/08/2022Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19 (đợt 14)
1585/QĐ-UBND 05/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Tân năm 2021
1563/QĐ-UBND04/08/2022Về việc điều chỉnh Danh sách công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
1562/QĐ-UBND 04/08/2022Về việc điều chuyển trụ sở làm việc của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ địa chỉ số 60 đường Nguyễn Thị Út, phường 1, thành phố Vĩnh Long sang Ban Dân tộc tiếp tục quản lý, sử dụng.
1572/QĐ-UBND04/08/2022Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất và giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1566/QĐ-UBND 04/08/2022Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
1571/QĐ-UBND 04/08/2022Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng và mở rộng diện tích Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, tại Phường 2, thành phố Vĩnh Long.
1573/QĐ-UBND04/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn tại huyện Tam Bình.
15/CT-UBND 04/08/2022V/v Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1574/QĐ-UBND04/08/2022Về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
247/BC-UBND04/08/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1551/QĐ-UBND03/08/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
1558/QĐ-UBND03/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long.
1545/QĐ-UBND02/08/2022Về việc hỗ trợ theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long cho 2.972 trường hợp hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
1543/QĐ-UBND 02/08/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
2608/QĐ-UBND29/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2021
127/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, thời gian địa điểm thi tuyển, xét tuyển công chức Phường năm 2022.
126/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức Phường năm 2022
242/BC-UBND02/08/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2022.
1534/QĐ-UBND01/08/2022Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Cấp nước Bình Minh.