Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6325 / 317 trang
1125/QĐ-UBND12/05/2023Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0/TB16/05/2023báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long”
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi Tài chính - Kế toán kèm Thông báo 848/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Tài liệu ôn thi kiến thức chung kèm Thông báo 484/TB-UBND
484/TB-UBND16/05/2023Thông báo những người đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển công chức phường năm 2023
06/TB-TTGDNN-GDTX15/05/2023Về việc mở các lớp đào tạo nghề năm 2023 huyện Vũng Liêm
1286 /QĐ-UBND11/04/2023Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 của huyện Tam Bình
1099/QĐ-UBND11/05/2023QUYẾT ĐỊNH Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1100/QĐ-UBND11/05/2023QUYẾT ĐỊNH Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025 mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025
1115/QĐ-UBND11/05/2023Ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1122/QĐ-UBND11/05/2023Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ - 04 đối tượng
1083/QĐ-UBND10/05/2023Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
08/CT-UBND09/05/2023Chỉ thị về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
63/UBND13/01/2023V/v triển khai các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
01/TB-UBND06/01/2023Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tam Bình
11/QĐ-HĐND28/12/2022Về việc quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2023
1082/QĐ-UBND10/05/2023QUYẾT ĐỊNH: v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Bưu chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1083/QĐ-UBND10/05/2023Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
131/BC-UBND05/05/2023Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2023
130/BC-UBND05/05/2023Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready