Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6319 / 316 trang
3978/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 17,0m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Lê Minh Thảo, tách thửa số 266, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3977/QĐ-UBND27/09/2022. Thu hồi 14,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Ngô Thị Trúc Giang, tách thửa số 265, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3976/QĐ-UBND19/12/2022Thu hồi 15,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Phạm Trung Quốc và Văn Thị Kim Thúy, tách thửa số 264, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3975/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 45,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Hiền, tách thửa số 263, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3974/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 8,0m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 250 (tách 227), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3973/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 70,8m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 249 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3972/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 66,9m 2đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 247 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
2641/QĐ-UBND15/12/2022Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và người làm việc trong các tổ chức Hội được giao biên chế lên chuyên viên chính năm 2022.
2642/QĐ-UBND15/12/2022Thành lập Ban giám sát Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính và người làm việc trong các tổ chức Hội được giao biên chế lên chuyên viên chính năm 2022
2633/QĐ-UBND14/12/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022
6635 /QĐ-UBND16/12/2022Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
6641/QĐ-UBND15/12/2022Quyết định công nhận phường Trường An thành phố Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị văn minh (lần đầu)
3971/QĐ-UBNd27/09/2022Thu hồi 73,6m 2đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 246(tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3970/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 81,3m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 207 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3969/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 322,7m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông Lê Văn Quảng, tách thửa số 177 (tách 228), thuộc tờ bản đồ số 4 (5). Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Lon
3968/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 92,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Thị Ngọc Ánh, tách thửa số 178, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Trường Định, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3967/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 9,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 176, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3966/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 9,5m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Tô Hoàng Tâm và Nguyễn Thị Mỹ Châu, tách thửa số 176, thuộc tờ bản đồ số 4. Đất tọa lạc tại ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3952/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 191,4m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Trần Văn Phúc, tách thửa số 18, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3964/QĐ-UBND27/09/2022 Thu hồi 79,2m2 đất trồng cây lâu năm của ông(bà) Nguyễn Thanh Hùng và Phạm Thị Bé Ba, tách thửa số 410, thuộc tờ bản đồ số 8. Đất tọa lạc tại ấp Phước Trường, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready