Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6017 / 301 trang
2181/QĐ-UBND21/10/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Vĩnh Long
2179/QĐ-UBND21/10/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3751/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 61,4m2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Nguyễn Chí Thích và Nguyễn Thị Ngọc Loan, tách thửa số 247, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3750/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 237,9m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Lê Văn Hơn và Nguyễn Thị Di, tách thửa số 171, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
3749/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi 7,7m 2 đất chuyên trồng lúa nước của ông(bà) Hồ Văn Khiêm, tách thửa số 169, thuộc tờ bản đồ số 14. Đất tọa lạc tại ấp An Quới, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
3748/QĐ-UBND27/09/2022Thu hồi đất ông Ông Lê Văn Thi và Trang Kim Mai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, đường tỉnh 902, (đoạn từ cầu Mỹ An – cầu Vũng Liêm) huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
86 /TB-UBND10/10/2022Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2022- 2023
2121/QĐ-UBND14/10/2022Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
2123/QĐ-UBND14/10/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và Hệ thống Hội nghị Truyền hình tỉnh Vĩnh Long
2122/QĐ-UBND 14/10/2022Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long
2117/QĐ-UBND13/10/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
704/TB-UBND11/10/2022Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
2105/QĐ-UBND12/10/2022Về việc thông qua chính sách trong Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2100/QĐ-UBND12/10/2022QUYẾT ĐỊNH Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
2096/QĐ-UBND 11/10/2022Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1, đoạn qua huyện Long Hồ (bổ sung hạng mục cải tạo kênh, cống thoát nước).
321/BC-UBND04/10/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
2086/QĐ-UBND10/10/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
2080/QĐ-UBND07/10/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Doanh nhân Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022
2071/QĐ-UBND06/10/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022
316/BC-UBND30/09/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long