Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3201 / 161 trang
2105/QĐ-UBND12/10/2022Về việc thông qua chính sách trong Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2100/QĐ-UBND12/10/2022QUYẾT ĐỊNH Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
2096/QĐ-UBND 11/10/2022Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1, đoạn qua huyện Long Hồ (bổ sung hạng mục cải tạo kênh, cống thoát nước).
321/BC-UBND04/10/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
2086/QĐ-UBND10/10/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
2080/QĐ-UBND07/10/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Doanh nhân Tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022
2071/QĐ-UBND06/10/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022
316/BC-UBND30/09/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND05/10/2022Về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) hỗ trợ cho Người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động tại tỉnh Vĩnh Long
2033/QĐ-UBND04/10/2022Công nhận sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh ngành GDĐT năm học 2021-2022.
2029/QĐ-UBND03/10/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022
2030/QĐ-UBND03/10/2022Về việc phê duyệt danh sách 28 hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ
2027/QĐ-UBND 30/09/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2011/QĐ-UBND 29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
2010/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
2007/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Vĩnh Long năm 2022
2009/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 05 tốt” tỉnh Vĩnh Long năm học 2021-2022
2008/QĐ-UBND29/09/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022.
1990/QĐ-UBND28/09/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
1988/QĐ-UBND27/09/2022Về việc phê duyệt danh sách đầu vào học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Đại học chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2026 và trình độ Cao đẳng chính quy ngành quân sự cơ sở năm học 2022 - 2025