Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 259 / 13 trang
11/KH-UBND07/01/2015Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015
2711/BC-UBND16/02/2015Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
2652/QĐ-UBND07/09/2015kế hoạch tổ chức tết trung thu năm 2015
2564/QĐ-UBND21/08/2015Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Bình
2563/QĐ-UBND21/08/2015Thành lập ban tiếp công dân huyện Tam Bình
2813/UBND-NC30/12/2014Chỉ đạo triển khia thực hiện chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2821/UBND-VX31/12/2014Chỉ đạo cung cấp danh sách Hội đồng hương Vĩnh Long có đóng góp xây dựng quê hương
2814/UBND-NC08/02/2015Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3907/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
2805/UBND-XDCB29/12/2014Chỉ đạo tham mưu triển khai Quyết định số 1965/QĐ-UBND, ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long
2530/UBND-XDCB26/11/2014Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
645/BC-UBND02/05/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2013
2798/BC-UBND20/12/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 12/2013 kế hoạch tháng 01/2014
2626/BC-UBND28/11/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 11, kế hoạch tháng 12/2013
2168/BC-UBND26/09/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 9, kế hoạch tháng 10/2013
1972/BC-UBND26/08/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 8, kế hoạch tháng 9/2013
1274/BC-UBND29/07/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 7, kế hoạch tháng 8/2013
1053/BC-UBND27/06/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 6, kế hoạch tháng 7/2013
236/BC-UBND25/02/2013Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, Kế hoạch công tác tháng 3/2013
126/BC-UBND09/06/2014Báo cáo Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02/2013