Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 88 / 5 trang
4608/qd16/08/2018về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường
4591/qd16/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Phạm Thị Ngọc Thu)
4593/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản trần quốc thanh
4592/qd14/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản (Nguyễn Văn Thanh)
4168/qd03/08/2018tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có công trong đóng góp an sinh xã hội năm 2018
4436/qd07/08/2018về việc tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
4196-qd07/08/2018Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”năm 2018
183/bc08/08/2018Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ trong tháng 7/2018
4172/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
4171/qd 03/08/2018về việc xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vưc khoáng sản
4170/qd03/08/2018Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
468/qd19/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
426/qd15/01/2018Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
0027/07/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018
108/bc06/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 5/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6/2018
76/bc24/04/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 4/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2018
60/bc30/06/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH QUÝ I/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2018
39/bc07/03/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2018
13/bc 23/01/2018TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2018
4111/qd27/07/2018về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng trung tấm xã nhơn bình huyện trà ôn