Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 188 / 10 trang
626/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8594/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Lon
625/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
624/QĐ-UBND15/01/2021Về việc Điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8563/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
623/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8389/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
555/QĐ-UBND14/01/2021Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
01/BC-BCĐ04/01/2021Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 và Phương hướng phòng, chống dịch năm 2021
194/BC-UBND02/10/2020Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
176/BC-UBND18/09/2020Báo cáo tình hình thực hiệm Kiểm soát TTHC quí III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2020
100/BC-UBND15/06/2020Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
133/BC-UBND13/08/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
54/BC-UBND14/04/2020Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2020
TB-UBND18/09/2020Đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.
2465/UBND-KT26/08/2020V/v tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
2003/UBND-VX16/07/2020V/v thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh.
2237/UBND-KT04/08/2020Về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
9/BC-UBND12/02/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01.2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02.2020
988/SVHTTDL25/07/2019Về việc đăng tải thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long- Tình đất, tình người" - Lần 2
48/QĐ-UBND09/01/2020Quyết định công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
9272/QĐ-UBND31/12/2020Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Vĩnh Long