Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 188 / 10 trang
08/TB-HĐ30/01/2023Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tuyển vòng 2
13/TB-HĐ19/01/2023Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long, năm học 2022 - 2023
12/TB-HĐ09/01/2023Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long năm học 2022 - 2023
132/QĐ-UBND06/01/2023Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
08/TB-HD20/12/2022Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 - 2023
6641/QĐ-UBND15/12/2022Quyết định công nhận phường Trường An thành phố Vĩnh Long đạt chuẩn đô thị văn minh (lần đầu)
05/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vĩnh Long
04/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long
03/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vĩnh Long
02/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Vĩnh Long
01/2022/QĐ-UBND06/12/2022Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long
580/TB-UBND07/11/2022Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Long
522/TB-UBND03/10/2022Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Long
4368/QĐ-UBND23/09/2022Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức Phường
24/TB-HĐTD31/08/2022Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2022
3940/QĐ-UBND25/08/2022Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 9, thành phố Vĩnh Long
3938/QĐ-UBND25/08/2022Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch công chức phường theo trường hợp đặc biệt
19/TB-HĐTD18/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2022
17/TB-HĐTDCC16/08/2022Thông báo công bố kết quả điểm thi tuyển công chức phường năm 2022 (vòng 1)
127/TB-HĐTD02/08/2022Thông báo danh mục tài liệu ôn tập, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, thời gian địa điểm thi tuyển, xét tuyển công chức Phường năm 2022.