Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 117 / 6 trang
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
556/TB-UBND31/05/2021Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021
/UBND20/04/2021Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
651/UBND-KT09/03/2021V/v tuyên truyền, phổ biến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần VIII, năm 2020-2021
15/TB-UBBC26/02/2021Thông báo V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
834/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Mười
833/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Võ Văn Bảy
17/TB-UBND26/01/2021Thông báo của UBND thành phố Vĩnh Long về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Hội thành phố Vĩnh Long
627/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8546/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
626/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8594/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Lon
625/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
624/QĐ-UBND15/01/2021Về việc Điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8563/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
623/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8389/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
555/QĐ-UBND14/01/2021Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
01/BC-BCĐ04/01/2021Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 và Phương hướng phòng, chống dịch năm 2021
194/BC-UBND02/10/2020Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
176/BC-UBND18/09/2020Báo cáo tình hình thực hiệm Kiểm soát TTHC quí III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2020
100/BC-UBND15/06/2020Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
133/BC-UBND13/08/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020