Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 115 / 6 trang
/UBND20/04/2021Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
651/UBND-KT09/03/2021V/v tuyên truyền, phổ biến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần VIII, năm 2020-2021
15/TB-UBBC26/02/2021Thông báo V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
834/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Mười
833/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Võ Văn Bảy
17/TB-UBND26/01/2021Thông báo của UBND thành phố Vĩnh Long về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Hội thành phố Vĩnh Long
627/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8546/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
626/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8594/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Lon
625/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8514/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
624/QĐ-UBND15/01/2021Về việc Điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8563/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
623/QĐ-UBND15/01/2021Về việc điều chỉnh một phần Điều 1 Quyết định số 8389/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
555/QĐ-UBND14/01/2021Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
01/BC-BCĐ04/01/2021Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 và Phương hướng phòng, chống dịch năm 2021
194/BC-UBND02/10/2020Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2020
176/BC-UBND18/09/2020Báo cáo tình hình thực hiệm Kiểm soát TTHC quí III năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí IV năm 2020
100/BC-UBND15/06/2020Báo cáo tình hình thực hiện Kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
133/BC-UBND13/08/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
54/BC-UBND14/04/2020Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2020
TB-UBND18/09/2020Đăng tải phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin của người dân, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan chức năng.