Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
2996/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,3 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ ông Nguyễn Văn Út
2995/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,3 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ ông Trương Văn Thành
2994/QĐ-UBND09/07/2020Về việc giao 78,3 m2 đất tại thị trấn Trà Ôn cho Hộ bà Trương Võ Thị Uyển Nhi
2993/QĐ-UBND09/07/2020Về việc thu hồi đất tại xã Phú Thành, để xây dựng Cống hở Rạch Sung, thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ
2988/QĐ-UBND09/07/2020Về việc thu hồi 37,2 m2 đất tại xã Thới Hòa, để xây dựng công trình Cống hở Tư Xoáy
2981/QĐ-UBND09/07/2020Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Thuận Thới
2980/QĐ-UBND09/07/2020Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo nâng cấp quốc lộ 54 Cầu Trà Ôn và 11 cầu trên tuyến (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long); Hạng mục: Bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình cầu trên quốc lộ 54 thuộc địa bàn huyện Trà Ôn (Cầu Cây điệp Km 72+535 và Cầu Vĩnh Xuân Km 78+028).
589/UBND-VP03/07/2020V/v lập phương án điều tiết giao thông đường thuỷ thi công cầu Bưng Trường (xã Hiếu Thuận)
33/TB-UBND30/06/2020V/v gửi văn bản điện tử qua mạng đến cơ quan Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ
577/UBND-VP01/07/2020V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
576/UBND-VP01/07/2020V/v Chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
584/UBND-VP02/07/2020V/v xây dựng báo cáo thông tin tình hình sắp xếp, bố trí chức danh công chức nông nghiệp cấp xã
19/2020/QĐ-UBND18/06/2020Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
BC22/06/2020Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 2020
2662/QĐ-UBND26/06/2020Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hựu Thành B, huyện Trà Ôn
541/UBND-VP23/06/2020V/v đặt banner lấy ý kiến Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ tỉnh Vĩnh Long
2661/QĐ-UBND26/06/2020Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Hựu Thành, huyện Trà Ôn
1287/UBND-XDCB19/06/2020V/v đầu tư công trình khắc phục sạt lở bờ bao từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh
511/UBND-VP15/06/2020V/v triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị
159/BC-UBND12/06/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020